Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Egzamin licencjacki

  • Egzamin licencjacki podlega ogólnym zasadom egzaminów dyplomowych.

  • Egzamin licencjacki jest pisemny. Składa się z dwugodzinnego testu i z dwugodzinnego rozwiązywania sześciu zadań otwartych.

  • Egzamin licencjacki jest jednocześnie egzaminem wstępnym na studia drugiego stopnia.

  • Egzamin licencjacki obejmuje bazowe wiadomości z algebry, analizy, równań różniczkowych i rachunku prawdopodobieństwa.

  • Część testowa egzaminu licencjackiego składa się z 12 zadań. Każde zadanie zawiera 4 pytania krótkiej odpowiedzi. Za udzielenie w zadaniu 0, 1, 2, 3, 4 poprawnych odpowiedzi zdający otrzymuje za to zadanie odpowiednio 0, 1, 3, 6, 10 punktów.

  • Część otwarta składa się z 6 zadań, za każde zadanie można zdobyć maksymalnie 20 punktów.
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie licencjackim


Sposób oceniania egzaminu

Na egzaminie będzie można uzyskać maksymalnie 240 punktów: 120 za zadania otwarte i 120 za test. Punkty te są przeliczane na oceny w poniższy sposób:

Liczba punktów Ocena
210-240
5,0
180-209
4,5
156-179
4,0
138-155
3,5
120-137
3,0
poniżej 120
2,0

Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie prawo do obniżenia poszczególnych progów powyższej punktacji.

Zadania z wcześniejszych egzaminów licencjackich można znależć tutaj.

 
© 2024, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •