Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Zapisy na egzaminy dyplomowe w czerwcu 2024 r.

Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź formularzy MS Forms (prosimy o uważne czytanie opisów formularzy). Ostateczny termin zapisów upływa 14 czerwca 2024 r.UWAGA!

Studenci nie składają w dziekanacie prac w wersji papierowej

(zgodnie z Zarządzeniem nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych).
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i wrześniu 2024
Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu wniosek o wystawienie dyplomu.

Ważne terminy w roku akademickim 2023/2024Egzaminy w czerwcu 2024 r.

 • 1-14.06.2024 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski w czerwcu 2024 r.

 • 1-14.06.2024 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD pracy dyplomowej

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 17.06.2024 (poniedziałek) - termin zatwierdzenia i przekazania pracy przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD do recenzji

 • 24.06.2024 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

  Zgodnie z Regulaminem studiów “§ 45.1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest: 1) zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych programem studiów danego kierunku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uzyskanych przez dziekana); 2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową, o ile jest ona przewidziana w programie studiów”.

 • 26.06.2024 (środa) - pisemny egzamin magisterski (9:00-11:00), sala WS

 • 28.06.2024 (piątek) - pisemny egzamin licencjacki (9:00-13:20), sala HS

 • 28.06.2024 (piątek) - ustne egzaminy magisterskie


Egzaminy we wrześniu 2024 r.

 • 19.08-29.08.2024 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2024 r.

 • 19.08-29.08.2024 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD pracy dyplomowej

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 30.08.2024 (piątek) - termin zatwierdzenia i przekazania pracy przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD do recenzji

 • 6.09.2024 (piątek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

  Zgodnie z Regulaminem studiów “§ 45.1 Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest: 1) zaliczenie wszystkich przedmiotów obowiązkowych objętych programem studiów danego kierunku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS (uzyskanych przez dziekana); 2) uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za pracę dyplomową, o ile jest ona przewidziana w programie studiów”.

 • 9.09.2024 (poniedziałek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00), sala HS

 • 10.09.2024 (wtorek) - pisemny egzamin licencjacki (9.00-13.20), sala HS

 • 11.09.2024 (środa) - ustne egzaminy magisterskie

 
© 2024, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •