Strona egzaminów dyplomowych 
Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski 
 
Zapisy na egzaminy dyplomowe we wrześniu 2023 r.

Zapisy na egzaminy odbywają się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź formularzy MS Forms (prosimy o uważne czytanie opisów formularzy). Ostateczny termin zapisów upływa 5 września 2023 r.UWAGA!

Studenci nie składają w dziekanacie prac w wersji papierowej

(zgodnie z Zarządzeniem nr 111 oraz 112/2022 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prace dyplomowe oraz oświadczenia o prawach autorskich będą przechowywane i archiwizowane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie Archiwum Prac Dyplomowych).
Link do systemu APD
Lista recenzentów prac dyplomowych w czerwcu i wrześniu 2023
Student niezwłocznie po egzaminie ma obowiązek dostarczyć do dziekanatu wniosek o wystawienie dyplomu.

Ważne terminy w roku akademickim 2022/2023


Egzaminy we wrześniu 2023 r.

 • 21.08-5.09.2023 - zapisy na pisemny egzamin licencjacki i magisterski oraz ustny egzamin magisterski we wrześniu 2023 r.

 • 21.08-5.09.2023 - wprowadzenie przez studentów do systemu APD pracy dyplomowej

  Aby system APD został dla Państwa otwarty prosimy o podanie (poprzez e-mail) specjalności, tematu pracy oraz nazwiska promotora i recenzenta:
  krystyna.piekarska@uwr.edu.pl (prace licencjackie)
  ewa.ratajczak@uwr.edu.pl (prace magisterskie)

 • 5.09.2023 (wtorek) - termin przekazania pracy dyplomowej recenzentowi

 • 8.09.2023 (piątek) - termin zatwierdzenia przez promotorów prac dyplomowych w systemie APD

 • 8.09.2023 (piątek) - termin (dla osób kończących studia w roku akademickim 2022/2023 semestr letni) zgłaszania w dziekanacie gotowości do zaliczenia ostatniego semestru studiów.

 • 11.09.2023 (poniedziałek) - przed egzaminem dyplomowym promotor jak i recenzent zobowiązani są do napisania w systemie APD oceny pracy.

 • 14.09.2023 (czwartek) - pisemny egzamin magisterski (9.00-11.00), sala HS

 • 15.09.2023 (piątek) - pisemny egzamin licencjacki (egzamin wstępny na studia II stopnia) (9.00-13.20), sala HS

 • 18.09.2023 (poniedziałek) - ustne egzaminy magisterskie 
© 2023, Instytut Matematyczny, Uniwersytet Wrocławski
Designed by rachwal
Ważne terminy • 
Zasady • 
Zadania i rozwiązania • 
Egzaminy dyplomowe
Egzamin licencjacki • 
Egzamin magisterski • 
Praca dyplomowa •